Villkor – Landrins Trackday

Betalning:

Bokningen är inte giltig förens betalningen är oss tillhanda. Betala in 2500kr till swish eller BG: märk betalningen med ”Trackday” och ”ditt namn”.

Avbokning

Köpta biljetter till Landrins Trackdays återbetalas ej om förare inte kan komma (endast vid uppvisande av sjukintyg kan återbetalning genomföras).

ATT TÄNKA PÅ OCH REGLER

Kollektiv olycksfallsförsäkring ingår via LF för alla anmälda förare som signerat ansvarsavtal.

Alla i bilen skall ha hjälm och heltäckande bomullsklädsel rekommenderas.

Glöm inte checka din bil innan du åker till banan. Vi rekommenderar bromsvätska av racingtyp, fräscha bromsbelägg och bromsskivor samt översyn av däck. Bälte skall självklart alltid användas.

Max 95dB gäller vid sk ”förbifartsmätning”. Överträdelse medför att bilen blir avplockad av banan och tillåts inte köra förrän problemet är löst

All körning sker på egen risk. Skador på anläggningen betalas av deltagaren. Skador på bil bekostas av föraren. Bilar som krockar med varandra ansvarar ej Landrins Bil eller Gelleråsen för. Landrins Bil och Gelleråsen frånsäger sig allt ansvar för alla skador. Alla förare och passagerare behöver skriva på ett ansvarsavtal innan utfart på banan.

Syftet är att ha kul och att utvecklas som förare. Landrins Trackdays är ingen tävling! Visa hänsyn till varandra och kör med sunt förnuft. Tänk på att köra lugnt på vägen till och från banan.

Försäkring

För dig med Mercedes-Benz Försäkring gäller följande överenskommelse – OBS! gäller enbart för bankörning 21 augusti 2022 och gäller inte för framtida kommande bankörningar.

Detta dokument avser särskilt utökat försäkring/vagnskadegaranti åtagande till försäkringstagare vid bankörning med Landrins Bil AB. Åtagandet gäller endast bilar av märket Mercedes som under aktuell bankörning är försäkrade genom Mercedes-Benz Försäkring.

Överenskommelsen avser bankörning på bana, ej öppen för allmänheten, iordningställd för körning med motorfordon på Gelleråsen 21 augusti 2022.

Nedanstående beskriver vad som gäller för respektive moment:

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen följer trafikskadelagen (1975:1410) 1§ – vilket innebär att trafikförsäkring inte gäller för motordrivet fordon om det användes vid: tävling eller träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.

Exempelvis är körning ”man mot man” är att betrakta som tävlingsliknande körning. Likväl all form av körning kring bana där tidtagning (arrangören av bankörningen får inte tillåta deltagarna att använda s.k. Laptimer eller liknande utrustning) eller resultatlista förekommer.

Trafikförsäkring är alltså inte är gällande vid någon av ovanstående aktiviteter, vilket kan innebära att ingen ersättning lämnas vid skada för t.ex. personskador och skada på annans egendom. Trafikförsäkringen, med ordinarie självrisk, gäller dock vid bankörning med Landrins Bil AB så länge regler och åtaganden enligt denna överenskommelse efterlevs.  

Kaskoförsäkring (delkasko och vagnskada)

Delkasko – gäller förutsatt att delkasko försäkring är tecknad. Maskin- och elektronikförsäkring gäller inte om skada inträffar vid körning på bana. Övriga delar i delkasko gäller under bankörning med ordinarie självrisker för respektive försäkringstagares fordon.

Vagnskada – gäller förutsatt att försäkring om vagnskada är tecknad. Oavsett vilken självrisk som är avtalad med försäkringstagare i dennes ordinarie försäkring, gäller vagnskadeförsäkringen med självrisk 25 % av skadekostnaden lägst 50 000 kr vid skada under bankörning.

Ersättning för s.k. Mervärde samt hyrbil, eller annat stillestånd, utbetalas ej till försäkringstagare då skada inträffat under bankörning. I övrigt regleras skada enligt gällande försäkring/garantivillkor.

Regler för särskilt utökat ersättningsåtagande vid bankörning

  • Omkörning tillåts endast om framförvarande förare uppmärksammat att omkörning ska ske, lämpligast sker detta med att framförvarande ger signal med blinkers och sedan åker åt sidan och lämnar utrymme för omkörning.
  • Befintliga s.k. antisladd system i bil måste vara inkopplade vid körning på bana. Vid bortkoppling av system, och skada sker på bana, lämnas ingen försäkringsersättning.
  • Vid blött väglag skall fart reduceras och stor aktsamhet gäller. Vid kraftigt regn/väldigt våt vägbana har arrangören rätt att stoppa körpass om eventuell skaderisk är påfallande.  
  • Det är inte tillåtet att bilägare lånar ut sitt fordon till andra förare för att köra fordonet på banan. Familjemedlemmar (samma bostadsadress) och instruktörer är dock undantagna till detta. Det är endast tillåtet med instruktör som passagerare vid körning på bana. Det är även tillåtet med instruktör som förare och fordonets ägare som passagerare.
  • Föraren ska ha den körkortsbehörighet som krävs för framförandet av fordonet och körkortet ska vid bankörning vara giltigt och gällande för aktuellt fordon.
  • Fordonet ska vara s.k. gatbilsregistrerad, och uppfylla alla krav för att få köras på allmän väg. Fordonet får vara extra säkerhetsutrustad. Fordonet ska vid bankörningen vara i skick att klara av ett test motsvarande krav för svensk bilbesiktning t.ex. gällande giltig motoreffekt samt ha endast av Mercedes för modelltypen godkända däck monterade.
  • Banans och arrangörens ordningsregler måste följas.
  • Förare som missbrukar bestämmelser ska avstängas från bankörning med omedelbar verkan.

Missbruk av ovanstående regler kan leda till helt eller delvis utebliven försäkringsersättning i händelse av en skada på fordonet under bankörning.

Om du inte har Mercedes-Benz försäkring är ditt fordon oförsäkrat under bankörning.