MRF  Garanti

Alla våra begagnade bilar är testade och kontrollerade innan försäljning. Landrins Bil är MRF-medlemmar och vi lämnar alltid MRF-garantier.

Varudeklaration

När du köper en begagnad bil av Landrins Bil får du alltid med en varudeklaration. Denna deklaration visar bilens skick och att den är genomgången. Finns det fel och brister på bilen så framgår detta i varudeklarationen.

Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det ”N = normalt skick” på varudeklarationen så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna men ändå bedömas ha normal funktion. O = osäker funktion/viss försämring jämfört med normal funktion.

Mer information om MRF-garantier hittar du på https://www.mrf.se .

Omfattning

Omfattningen bestäms utifrån bilens ålder och antal mil enligt nedan:

Sex månaders MRF-garanti

Bilar som är högst 36 månader och gått maximalt 5 000 mil.

Tre månaders MRF-garanti

Bilar som är högst 72 månader och gått maximalt 10 000 mil.

Tre månaders trafiksäkerhetsgaranti

Bilar äldre än 6 år eller 10 000 mil som kostar minst 50 000 kr. Villkor.

En månads trafiksäkerhetsgaranti

Bilar som kostar högst 50 000 kr. Villkor.