CLA Coupé Special Edition med AMG Line Advanced Plus.

Från 399 000 kr
Förmånsvärde från ca 3 634 kr/mån.

Just nu har du möjlighet att uppleva CLA 200 Coupé och CLA 250 e Coupé Special Edition AMG Line Advanced Plus från 399 000 kr respektive 479 000 kr. Förmånsvärde från ca 3 634 kr/mån respektive från ca 2 944 kr/mån.*

CLA Shooting Brake Special Edition med AMG Line Advanced Plus.

Från 409 000 kr
Förmånsvärde från ca 3 711 kr/mån.

Just nu har du möjlighet att uppleva CLA 200 Shooting Brake och CLA 250 e Shooting Brake Special Edition med AMG Line Advanced Plus från 409 000 kr respektive 489 000 kr. Förmånsvärde från ca 3 711 kr/mån respektive från ca 3 009 kr/mån.*

CLA 250 e Coupé | WLTP: Viktad bränsleförbrukning blandad körning: 0,8 – 1,1 l/100 km; viktad strömförbrukning blandad körning: 14,9 – 16,8 kWh/100 km; viktade CO₂-utsläpp blandad körning: 18 – 24 g/km.
CLA 250 e Shooting Brake | WLTP: Viktad bränsleförbrukning blandad körning: 0,8 – 1,1 l/100 km; viktad strömförbrukning blandad körning: 17,8 – 20,9 kWh/100 km; viktade CO₂-utsläpp blandad körning: 19 – 26 g/km. Angivna värden är uppmätta WLTP-CO₂-värden i den mening som avses i artikel 2 nr 3 i genomförandeförordningen (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukning [och räckvidd] har fastställts i enlighet med förordning 2017/1151/EU.

    PrivatLeasing hanteras av Mercedes-Benz Finans Sverige AB (MBF) i samarbete med Mercedes-Benz Sverige AB och auktoriserade agenter. Månadsavgiften inkluderar moms och service. Avgift baseras på en fast ränta. Den som leasar bilen är ansvarig för fordonsskatter. Utöver detta debiteras 12,50 kr inkl. moms per mil som överstiger avtalad körsträcka. Installations- och administrationsavgift tillkommer. I det fall bilen utsätts för onormalt slitage tillkommer kostnader för detta. Bilen kan endast leasas via MBF. Du kan inte köpa bilen i slutet av leasingperioden. PrivatLeasing har en avtalad kontraktsperiod. Du kan säga upp kontraktet tidigare om det finns särskild grund men det kommer att innebära kostnader för dig. Kostnaden för bilförsäkring läggs till. Kontakta din agent för mer information om Mercedes-Benz Bilförsäkring. Med reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förhöjd första hyra.

    BusinessLeasing hanteras av Mercedes-Benz Finans Sverige AB (MBF) i samarbete med Mercedes-Benz Sverige AB och auktoriserade agenter. Månadsavgiften inkluderar service och visas exkl. moms. Den som leasar bilen är ansvarig för fordonsskatter. Installations och administrationsavgift tillkommer. I det fall bilen utsätts för onormalt slitage tillkommer kostnader för detta. Bilen kan endast leasas via MBF. Du kan inte köpa bilen i slutet av leasingperioden. PrivatLeasing resp. BusinessLeasing har en avtalad kontraktsperiod. Du kan säga upp kontraktet tidigare om det finns särskild grund men det kommer att innebära kostnader för dig. Kostnaden för bilförsäkring läggs till. Prata med din agent om Mercedes-Benz Bilförsäkring. Med reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förhöjd första hyra.

    Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas från webbplatsen konsumentverket.se. Webbplatsen är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik.

    Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50%. OBS! Detta är preliminära uträkningar för förmånsvärden. Vi hänvisar till Skatteverket för de definitiva värdena. Senast uppdaterat 01/2024.